Mässkoncept åt CooperVision

Tillbaka

Den marknadsledande kontaktlinstillverkaren CooperVision önskade befästa sin position ytterligare och gav oss i uppdrag att se över synligheten vid mässor.

Vårt uppdrag sträckte sig från idé via design till uttagande. Utmaningen låg i att hitta en tranportvänlig och skalbar monterlösning för att passa behovet på samtliga mässor.

Vi valde att arbeta med ett dynamiskt montersystem för att skapa mässkoncept anpassat för att passa såväl stora som små montrar.

Med hjälp av transportabla ljuslådor i olika storlekar skapas bakväggar med en effektfull visualitet. För att ytterligare stärka känslan valde vi att arbeta med skandinavisk design.

I projektet arbetade vi med …

Idé & koncept
Research & insikter
Design & 3D skisser
Innehåll & inköp
Logistik & flöde
Etablering

Se fler uppdrag i kategorin mässor Klicka här >>